Ph.D.Awardees

List of Ph.D.Awardees from 2015 to date

S.No. Name Name of the Guide Year
1Dr.Narashima ReddyDr.S.Krishnakanthan2013
2Dr.R.SyamalaDr.S.Krishnakanthan2013
3Mr.KrishnamoorthyDr.S.Vajravelu2013
4K.Umamaheswari Dr.S.Vajravelu2013
5Dr.K.Vijaya Dr.S.Vajravelu2013
6Dr.K.NagarajDr.S.Nirmala Devi2013
7M.LakshmiDr.S.Vajravelu2014
8Dr.R.Ezhilarasi Dr.S.Vajravelu2015
9Dr.P.KrishnamoorthyDr.S.Vajravelu2015
10Dr.K.UmamaheswariDr.S.Vajravelu2015
11Dr.S.Rajesh KarthiDr.S.Krishnakanthan2016
12Dr.Sudha BakkiyalakshmiDr.D.Venkataraman2016
13Dr.K. DevarajanDr.D.Venkataraman2017
14Dr.P.JayaDr.S.Vajravelu2017
15Dr.R.RadhikaDr.D.Venkataraman2017
16Dr.C.RamaDr.S.Nirmala Devi2017
17Dr.S.MenakaDr.V.Chandrasekaran2017
18Dr.N.R.PrakashDr.S.Nirmala Devi2017
19Dr.T.K.ManimozhiDr.D.Venkataraman2017
20Dr.T.PonmaliniDr.S.Chelvi2018
21Dr.P.PachaiyappanDr.D.Ushalaya Raj2018
22Dr.K.S.JayanthiDr.S.Chelvi2018
23Dr.K.DevarajanDr.D.Venkataraman2018

List of Ph.D. Scholars

S.No. Name FT/PT Name of the Guide
1Ms.R.DaisyFTDr.P.Muthu Pandi Selvi
2Mrs.R.IndhumathiFTDr.P.Muthu Pandi Selvi
3Ms.G.PoongothaiFTDr.P.Muthu Pandi Selvi
4Ms.M.Rani Kiran PriyaFTDr.P.Muthu Pandi Selvi
5Mr.G.Antoni SagayarajFTDr.R.Sahayamary
6Ms.K.BhavaniFTDr.R.Sahayamary
7Ms.M.PunithavalliPTDr.R.Sahayamary
8Ms.K.SaraswathyyPTDr.R.Sahayamary
9Mr.R.M.Tamil SelvanPTDr.S.Prabushankar
10Ms.SNangaiyarkarasiPTDr.S.Prabushankar
11Mr.RVenkatesanPTDr.S.Prabushankar