Ph.D. Awarded Candidates

List of Ph.D. Awarded Candidates

No. Name Guide Year
1. Dr.Mano Stella Charling Dr.P.Rathinasabapathy 1999
2. Dr.Lily Stuart Dr.P.Rathinasabapathy 2000
3. Dr.Govindasamy Dr.P.Rathinasabapathy 2001
4. Dr.U.Thangasamy Dr.P.Rathinasabapathy 2002
5. Dr.Manorama Dr.P.Rathinasabapathy 2002
6. Dr.Shankar Sekar Dr.M.Govindarajan 2002
7. Dr.Karuppu Thevar Dr.M. Govindarajan 2002
8. Dr.R.Balakrishnan Dr.P.Rathinasabapathy 2003
9. Dr.S.Dharmaraj Dr.S. Vajravelu 2008
10. Dr.S.Vasantha Dr.S. Vajravelu 2009
11. Dr.J.Kalavathy Dr.S. Vajravelu 2010
12. Dr.D.M.A.C.Kala Dr.S. Vajravelu 2012
13. Dr.R.Shyamala Dr.S.Krishnakanthan 2013
14. Dr.K.Vijaya Dr.S.Vajravelu 2013
15. Dr.K.Nagaraj Dr.S.Nirmala Devi 2013
16. Dr.J.E.Merlin Sasikala Dr.S.Nirmala Devi 2014
17. Dr.D Priscilla Dr.S.Krishnakanthan 2015
18. Dr.R.Ezhilarasi Dr.S.Vajravelu 2015
19. Dr.P.Krishnamoorthy Dr.S. Vajravelu 2015
20. Dr.K.Umamaheswari Dr.S. Vajravelu 2015
21. Dr.Sudha Bakkiyalakshmi Dr.S.Vajravelu 2016
22. Dr.T.Sangeetha Dr.D.Ushalayaraj 2016
23. Dr.K.Devarajan Dr.D.Venkataraman 2017
24. Dr.K.Devarajan Dr.D.Venkataraman 2017
25. Dr.R.Radhika Dr.D.Venkataraman 2017
26. Dr.C.Rama Dr.S.Nirmala Devi 2017
27. Dr.S.Menaka Dr. V. Chandrasekaran 2017
28. Dr.N.R.Prakash Dr.S.Nirmala Devi 2017
29. Dr.T.K.Manimozhi Dr.D.Venkataraman 2017
30. Dr.P.Pachiappan Dr.D.Ushalayaraj 2018
31. Dr.T.Ponmalini Dr.S.Chelvi 2018
32. Dr.K.S.Jeyanthi Dr.S.Chelvi 2018
33. Dr.S.Vasantha Dr.D.Ushalayaraj 2018
34. Dr.J.Jeyasudha Dr.A.Vasanthi 2019
35. Dr.V.R.Rajesh n Dr V.Chandrasekara 2019
36. Dr.V.R.Thamizharasi Dr.D.Ushalayaraj 2019
37. Dr.K.Elamathy Dr.S.Chelvi 2019
38. Dr.K.Saraswathi Dr.R.Sahaya Mary 2022
39. Dr.K.Tamilselvan Dr.S.Prabu Shankar 2022
40. Dr.M.Punithavalli Dr.R.Sahaya Mary 2022
41. Dr.R.Indhumathi Dr.P.Muthupandi Selvi 2022
42. Dr.S.Antony Sagayaraj Dr.R.Sahaya Mary 2023
43. Dr.S.Dharmaraju Dr.K.Saikumari 2023